KI - Objekt 5 - Ljubljana

Lokacija: Ljubljana
Leto načrtovanja: 2011
Leto izgradnje:
Vrsta objekta: raziskovalni objekt
Faze projekta: IDZ, PGD, PZI, projekt opreme
Avtor projekta: Edvard Mandić, u.d.i.a.
Sodelavci: Anja Ozmec, u.d.i.a.
Površina [m2] (bruto/neto): 2.442 (bruto)
Investitor: Kemijski inštitut Ljubljana
Vrednost investicije: