Bolnica Petra Držaja, LABORATORIJ ZA REVMATOLOGIJO - Šiška, Ljubljana

Lokacija: Ljubljana
Leto načrtovanja:
Leto izgradnje:
Vrsta objekta: zdravstveni objekt
Faze projekta:
Avtor projekta:
Sodelavci:
Površina [m2] (bruto/neto):
Investitor:
Vrednost investicije: