Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo - Ljubljana, 2013 - 2014

Lokacija: Ljubljana
Leto načrtovanja: 2010
Leto izgradnje: 2013 – 2014
Vrsta objekta: izobraževalno / raziskovalni objekt
Faze projekta: PZI tehnološke opreme
Avtor projekta: Edvard Mandić, u.d.i.a.
Sodelavci: Sara Havliček, u.d.i.a.
Površina [m2] (bruto/neto):
Investitor: Univerza v Ljubljani
Vrednost investicije:

V projekt nove Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo smo se vključili kot projektanti tehnološke opreme laboratorijev. Ta predstavlja poseben in zahteven sistem znotraj objekta, ki je sestavni del tako arhitekture, strojnih, elektro in drugih inštalacij, njegovo brezhibno delovanje pa je za izobraževalno/raziskovalen objekt take vrste nujno.