Josef Stefan, Južni prizidek - Ljubljana, 2015

Lokacija:
Leto načrtovanja:
Leto izgradnje:
Vrsta objekta:
Faze projekta:
Avtor projekta:
Sodelavci:
Površina [m2] (bruto/neto):
Investitor:
Vrednost investicije:

Inštitut Josef Štefan Ljubljana, Energetska sanacija Južnega prizidka , IP, PZI. (2.130m2) – 2015