KI - Prenova stare stavbe - Ljubljana, 2015

Lokacija: Ljubljana
Leto načrtovanja: 2014
Leto izgradnje: 2015
Vrsta objekta: Raziskovalni objekt
Faze projekta: IDZ, PGD, PZI, projekt opreme
Avtor projekta: Edvard Mandić, u.d.i.a.
Sodelavci: Sara Havliček, u.d.i.a.
Površina [m2] (bruto/neto):
Investitor: Kemijski inštitut Ljubljana
Vrednost investicije: