Kovinska galanterija NIK - Senožeti

Lokacija: Senožeti
Leto načrtovanja: 2007
Leto izgradnje:
Vrsta objekta: industrijski objekt
Faze projekta: IDZ, PGD
Avtor projekta: Edvard Mandić, u.d.i.a.
Sodelavci: Andreja Repše, u.d.i.a.
Anja Ozmec, u.d.i.a.
Površina [m2] (bruto/neto):
Investitor: Kovinska galanterija NIK, Kisovec Niko s.p.
Vrednost investicije: