Lekarna - Ljubljana, 2008

Lokacija: Ljubljana
Leto načrtovanja: 2008
Leto izgradnje: 2008
Vrsta objekta: poslovni objekt
Faze projekta: IDZ, PGD, PZI, PID
Avtor projekta: Edvard Mandić, u.d.i.a.
Sodelavci: Anja Ozmec, u.d.i.a.
Površina [m2] (bruto/neto):
Investitor: Lekarna Ljubljana
Vrednost investicije: