Poslovno-trgovski in servisno-uslužnostni kompleks "Argolina", 2004

Lokacija:
Leto načrtovanja:
Leto izgradnje:
Vrsta objekta:
Faze projekta:
Avtor projekta:
Sodelavci:
Površina [m2] (bruto/neto):
Investitor:
Vrednost investicije:

Poslovno-trgovski in servisno-uslužnostni kompleks “Argolina” – 5 aparthotelov s poslovno-trgovskimi prostori v pritličju, Izola, IP, PGD načrti (22.000 m2) – 2004.