Preglov raziskovalni center - Ljubljana, 2013

Lokacija: Ljubljana
Leto načrtovanja: 2010
Leto izgradnje: 2013
Vrsta objekta: Raziskovalni objekt
Faze projekta: IDZ, PGD, PZI, projekt opreme, PID
Avtor projekta: Edvard Mandić, u.d.i.a.
Sodelavci: Sara Havliček, u.d.i.a.
Anja Ozmerc, u.d.i.a.
Katja Drač, abs. arh.
Površina [m2] (bruto/neto): 3.890 / 3.587
Investitor: Kemijski inštitut Ljubljana
Vrednost investicije:

Preglov raziskovalni center predstavlja del Kemijskega inštituta Ljubljana (KI). Zgrajen je bil z namenom zagotoviti nove raziskovalne prostore, ki omogočajo namestitev visokotehnološke raziskovalne opreme, zagotavljajo ustrezne standarde varnosti pri delu in omogočajo nemoteno opravljanje sodobne raziskovalne in izobraževalne dejavnosti.

Objekt je bil zgrajen na območju KI, na mestu stare raziskovalne hale, in se prostorsko prilagaja ostalim objektom inštituta in obstoječim urbanističnim linijam. Zasnovan je kot kompakten 3-nadstropen kubus, ki ga v najvišjem nadstropju polovično zaseda zelena streha, ki omogoča zadostno osončenje sosednjih objektov. Vertikalno ga prebada osrednje stopnišče z avlo, ki preko svetlobnika omogoča dostop sončne svetlobe v notranjost objekta. V globoki kleti temeljenje s piloti omogoča namestitev pomembne raziskovalne opreme. Osrednji del nadstropij predstavljajo t. i. open space laboratoriji, ki omogočajo sodoben način raziskovalnega dela, ob V in Z fasadi pa so razporejeni manjši specialni laboratoriji in kabineti. Ob južni fasadi potekajo predvsem servisni prostori in komunikacije.