Reciklažni center SPPC Kemis - Vrhnika, 2011

Lokacija: Vrhnika
Leto načrtovanja: 2009
Leto izgradnje: 2011
Vrsta objekta: skladiščno predelovalni center za ravnanje nevarnimi odpadki
Faze projekta: IDZ, PGD, PZI, PID
Avtor projekta: Edvard Mandić, u.d.i.a.
Sodelavci: Andreja Repše, u.d.i.a.
Površina [m2] (bruto/neto): 3.820 / 3.365
Investitor: Kemis d. o. o.
Vrednost investicije: