Skladiščno poslovni objekt SANOLABOR - Ljubljana

Lokacija: Ljubljana
Leto načrtovanja: 2007
Leto izgradnje:
Vrsta objekta: skladiščno-razstavni objekt
Faze projekta: IDZ, PGD, PZI, PID
Avtor projekta: Edvard Mandić, u.d.i.a.
Sodelavci: Andreja Repše, u.d.i.a.
Površina [m2] (bruto/neto):
Investitor: Sanolabor d.d.
Vrednost investicije: