Splošna bolnišnica Celje - ORTOPEDIJA

Lokacija: Celje
Leto načrtovanja:
Leto izgradnje:
Vrsta objekta: zdravstveni domovi
Faze projekta:
Avtor projekta:
Sodelavci:
Površina [m2] (bruto/neto):
Investitor:
Vrednost investicije: