Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) - Prenova laboratorijev za polimere

Lokacija:
Leto načrtovanja:
Leto izgradnje:
Vrsta objekta:
Faze projekta:
Avtor projekta:
Sodelavci:
Površina [m2] (bruto/neto):
Investitor:
Vrednost investicije: